WORK | LIFE

Vi som  startat verksamheten i Betongfabriken drivs av en gemensam övertygelse om att vi människor vill hitta nya sätt att arbeta på för att skapa balans och mer liv i livet – ett liv där arbete och fritid möts och där samarbete gynnar helheten på olika sätt.

SHARING | CARING

Platsen vi vill vara en del av är ett energifullt hus med samarbete och utveckling i fokus. Här ska individen eller företaget utanför storstaden ha självklar tillgång till kompetens och resurser, nätverk, mötesplatser och moderna hjälpmedel i inspirerande lokaler.

FOCUS | FLOW

Genom att skapa förutsättningar för att jobba effektivare för att kunna få mer tid över till annat och att snabbt kunna förflytta sig mellan jobb och fritid så vill vi tro att all tid kan kännas mer värdefull. Hos oss ska 6 timmars arbetsdag kännas som en möjlighet. 

MIND | BODY

Hälsa och välmående är prioriterat och ska ständigt kännas närvarande i huset. Möjligheten att utveckla sin egen kompetens kring relationen mellan välmående kropp och knopp ska kännas som en självklarhet.


Get in touch with us