ONLINEKURS | Att starta och bygga en stabil och välmående verksamhet MODUL #1-3 Det här är en biljett för vårens alla tre moduler i utvecklingsprogrammet för dig som vill bli både hållbar, lönsam och kraftfull som företagare. Programmet är utvecklat av företagare för företagare och innehållet är sammansatt för att man ska få utveckling för både sig själv och sin verksamhet. Du väljer och kombinerar fritt mellan alla moduler både vad det gäller antal och ordningsföljd så det känns meningsfullt för dig. Vårt mål är att du ska känna dig både motiverad och "igång" med nya rutiner eller förhållningssätt efter varje modul.

Vi hoppas också att kursdeltagandet ger dig värdefulla kontakter och att vårt sammanhang kan upplevas som en motor för din utveckling


UTVECKLINGSPROGRAMMET HAR HELHET SOM LEDORD
MÅLET ÄR ATT BIDRA TILL:
VÄLMÅENDE VERKSAMHET
HÅLLBAR INDIVID
KLOKARE TILLSAMMANS
RESILIENT KROPP
ÖPPET SINNE