KURS | En stabil grund för dig som vill starta eget MODUL #1 Den här kursen är en modul i ett utvecklingsprogram för dig som vill bli både hållbar, lönsam och kraftfull som företagare. Programmet är utvecklat av företagare för företagare och innehållet är sammansatt för att man ska få utveckling för både sig själv och sin verksamhet. Du väljer och kombinerar fritt mellan alla moduler både vad det gäller antal och ordningsföljd så det känns meningsfullt för dig. Vårt mål är att du ska känna dig både motiverad och "igång" med nya rutiner eller förhållningssätt efter varje modul.

I modulen STABIL GRUND får du utforska varför du vill driva ditt företag och vad du behöver för att göra det på ett för dig framgångsrikt sätt. Du kommer få fundera på hur du vill designa ditt liv och vilken ekonomi du behöver för att leva det liv du drömmer om. Utifrån det skapar du tillsammans med oss ramarna för dig och ditt företag som blir värdefullt för din utveckling vidare. Denna modul passar även bra för den som vill göra "omstart" med sin verksamhet.

Vi hoppas också att kursdeltagandet ger dig värdefulla kontakter och att vårt sammanhang kan upplevas som en motor för din utveckling

KURSINNEHÅLL
Din grund – din kärna - ditt varför
För att vara hållbar med din affär är det bra att hitta sin drivkraft och jobba med dina stora tankar som grund - våga dröm stort

Hållbart liv – hur ser det ut för dig?
Planera din tid på ett medvetet sätt för att få till en så hög kvalitet som möjligt på både jobbet och livet i övrigt

Hur mycket pengar behöver du?
Planera din helhet  för att både ditt liv och din verksamhet ska kännas hållbar ur ett ekonomiskt perspektiv

Ditt dreamteam - ditt nätverk - dina samarbeten
Bli medveten om hur man skapar framgång genom samskapande med andra inom GIG-ekonomin

UTVECKLINGSPROGRAMMET HAR HELHET SOM LEDORD
MÅLET ÄR ATT BIDRA TILL:
VÄLMÅENDE VERKSAMHET
HÅLLBAR INDIVID
KLOKARE TILLSAMMANS
RESILIENT KROPP
ÖPPET SINNE