KURS | Att bygga en välmående verksamhet MODUL #3 Den här kursen är en modul i ett utvecklingsprogram för dig som vill bli både hållbar, lönsam och kraftfull som företagare. Programmet är utvecklat av företagare för företagare och innehållet är sammansatt för att man ska få utveckling för både sig själv och sin verksamhet. Du väljer och kombinerar fritt mellan alla moduler både vad det gäller antal och ordningsföljd så det känns meningsfullt för dig. Vårt mål är att du ska känna dig både motiverad och "igång" med nya rutiner eller förhållningssätt efter varje modul.

I modulen BYGGA får du konkret börja bygga ditt eget företag på ett framgångsrikt sätt. Den här dagen kommer du ha fokus på att skapa synlighet - marknadsföring. Det finns många kanaler att välja mellan och du kommer få hjälp med checklistor och verktyg för att slippa uppfinna hjulet på nytt - allt har ju gjorts av någon och nu ska vi lära oss att dela resurser så att vi snabbare kan börja skapa kundvärde. Den här dagen identifierar vi din målgrupp, skapar drömkundsprofil och en grund för din verksamhets marknadsplan och ett årshjul med utrymme för din välmående tillväxt. Du får en överblick av olika marknadskanaler där sociala medier är en självklar del där en innehållskalender blir ett verktyg.

Vi hoppas också att kursdeltagandet ger dig värdefulla kontakter och att vårt sammanhang kan upplevas som en motor för din utveckling

KURSINNEHÅLL
Marknadsföringsstrategi
 • Vem vill du prata med och vad vill du att dom ska höra?
Drömkundsprofil
 • vem vill du helst ha som kund?
Marknadsplan

Årshjul 
 • verktyg på marknaden
 • mall vi fyller i
Innehållskalender
 • verktyg på marknaden
 • mall vi fyller i
Digital marknadsföring 
 • kort introduktion och lite begrepp
Sociala medier
 • var ska du vara och vad vill du säga i vilken kanal?
Ambassadörer
 • vilka har du i ditt nätverk och vad vill du att dom berättar för andra om dig och din verksamhet?
Din egen profil
 • LinkedIn 
 • Instagram / Facebook
 • förhållningssätt till privat vs arbete i sociala kanaler

UTVECKLINGSPROGRAMMET HAR HELHET SOM LEDORD
MÅLET ÄR ATT BIDRA TILL:
VÄLMÅENDE VERKSAMHET
HÅLLBAR INDIVID
KLOKARE TILLSAMMANS
RESILIENT KROPP
ÖPPET SINNE